System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

Patrzymy w tym samym kierunku

W PAG stworzyliśmy rozwiązanie inspirowane podróżą. Platformę informacyjną TrainINFO, której korzyści doceniają zarówno pasażerowie jak i zarządzający koleją. Od przystanków osobowych, małych stacji po duże dworce. Jesteśmy tam, gdzie informacja o ruchu kolejowym ma znaczenie.

TrainINFO

3 wymiary dynamicznej informacji

TrainINFO to System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Komunikacja wykorzystuje dostępne kanały:

 • Informacja głosowa: megafony
 • Informacja wizualna: wyświetlacze, infokioski i inne nośniki wizualne
 • System prezentacji czasu: zegary

Pasażerowie otrzymują aktualne informacje. TrainINFO automatycznie przetwarza dane. System dopasowuje kolejność komunikatów według ustalonych priorytetów. Informuje o odstępstwach od planu – zmianach w trasach, opóźnieniach. Na bieżąco ułatwia spokojne i bezpieczne dotarcie do celu.

Inspiracja dzięki ludziom

TrainINFO to system, który powstał z myślą o komforcie pasażera. Przeanalizowaliśmy wiele profili podróżnych. Ułatwiliśmy osobom niepełnosprawnym korzystanie z infokiosków obniżając wysokość montażu przycisków i wyświetlaczy. Niedowidzącym pomagamy dzięki zwiększonemu kontrastowi monitorów. 

Głośność komunikatów może być regulowana. Możemy zastosować pętle indukcyjne. W drodze do doskonałości zaprojektowaliśmy nasze rozwiązanie tak, by było dostosowane do codziennej pracy kolejarzy, dyżurnych i administratorów.

Moduły. Swoboda konfiguracji.

Intuicyjny. Spersonalizowany. Zintegrowany.

Pomyśl o systemie, który pracuje tak, by spełniać oczekiwania. Jest w pełni zautomatyzowany, dzięki temu wyklucza możliwość popełnienia błędu przez człowieka. Udostępniliśmy tryby: automatyczny, ręczny i pracę w oparciu o harmonogram.

Wyobraź sobie możliwość integracji z systemami informatycznymi, teletechnicznymi, automatyki i sterowania. Projektant, integrator, specjalista korzysta z możliwości konfiguracji bez ograniczeń.

TrainINFO zapewnia kompatybilność urządzeń systemu z CASDIP – Centralną Aplikacją Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej PKP PLK. Oznacza to dostosowanie do wytycznych Ipi-6 oraz innych standardów. Spełnia kryteria norm krajowych i europejskich.

Swoboda zestawiania modułów w zależności od potrzeb.

Rozwiązanie w pełni dostosowane do konkretnych wymagań.

Możliwość rozbudowy po wdrożeniu.

Perspektywa działania z CASDIP.

Współpraca z serwerem lokalnym.

Wiele wariantów i wiele możliwości.

Komponenty systemu TrainINFO

Komponenty TrainINFO

kliknij by powiększyć

Jednostki w systemie TrainINFO: 

 1. stanowisko operatora – wyposażone w komputer, monitor, klawiaturę, mysz itp.
 2. elektroniczne tablice informacyjne różnych typów: 
  • wyświetlacze główne stacyjne
  • wyświetlacze krawędziowe
  • wyświetlacze tunelowe
  • wyświetlacze zbiorcze stacyjne
  • wyświetlacze informacyjne przyjazdy / odjazdy
  • wyświetlacze peronowe
 3. infokioski wielofunkcyjne
 4. dźwiękowe moduły rozgłaszające, głośniki
 5. zegary stacyjne

PAG Sp. z o.o.
Bogdanka
21-013 Puchaczów
T +48 81 452 92 42
M +48 509 525 504
pag@pag.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki. Kapitał zakładowy: 105.050 zł NIP 713-24-70-597 REGON: 431170487 KRS 0000026429