PAG Sp. z o.o.
Bogdanka
21-013 Puchaczów
T +48 81 452 92 42
M +48 509 525 504
pag@pag.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki. Kapitał zakładowy: 105.050 zł NIP 713-24-70-597 REGON: 431170487 KRS 0000026429